« Home | En Pep Andreu i la Guàrdia Civil Malgrat ens pugu... » | <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm ... » | Sense notícies del finançament ( Guerra Freda ) ... » | Xina no mereix els Jocs Olímpics Existeix un esta... » | Màxim debat intern, màxima unitat externaPassar ga... » | El camí de tornada del bumerang estatutariEstà tor... » | El Connecta’08 comença a prendre formaDe país se’n... » | Aigua! Allò que realment sorprèn de la qüest... » | Construir l’hegemoniaLlegir enquestes, sobretot si... » | Qui va dir que seria fàcil?Els resultats de les da... » 

2.10.08 

Diagnòstics i receptes

Poden existir molts indicadors que permetin valorar el grau d'èxit d'una organització política. Una definició, útil però curta, de què vindria a ser l'èxit per a una formació política pot passar per entendre'l com la capacitat assolida per aconseguir materialitzar principis i objectius en forma de polítiques públiques.

La definició, que a simple vista resulta partitocèntrica, és prou flexible com per entendre que aquesta capacitat depen també dels entorns que un moviment polític és capaç de procurar-se. En definitiva, que representa una base correcta per analitzar evolucions i conjuntures.

Malgrat les diferències que presenta el cicle, es podria dir que l'independentisme ha aconseguit incrementar durant els darrers anys la seva capacitat per aplicar programes concrets i per condicionar l'agenda política catalana. El que hauria de ser visualitzat i entès com a èxit parcial, es percep de manera generalment negativa.

A banda del canvi d'orientació política i d'objectius que a curt i mitjà termini cal que l'independentisme aconsegueixi situar al centre del debat polític per tal d'aprofitar finestres d'oportunitat concretes, com la que podem identificar derivada de la situació econòmica actual, es fa necessari aplicar receptes internes que permetin superar el moment intern i recuperar empenta.

Els fluxos de poder generen necessitats organitzatives a les quals una organització política ha de ser capaç de respondre. Un creixement electoral pot derivar en una major capacitat per incidir socialment però augmenta la pressió sobre les estructures, forçant canvis i obligant a la reacció. L'abast i la categoria d'aquest moviment, l'adequació que necessàriament han d'experimentar les estructures per tal de reaccionar a un increment de poder, pot ser font catalitzadora de problemàtiques internes que poden néixer al voltant de les decisions concretes que poden girar al voltant del posicionament de l'organització un cop s'assoleixen noves capacitats, provocant enfrontaments de diversa índole.

En moments complicats, cal cercar receptes potents que condueixin a les organitzacions cap a l'estabilitat, condició sine qua non per seguir avançant. La recerca d'aquestes i l'establiment d'un consens fonamental al voltant de les sistemàtiques de treball intern són responsabilitat de tots els agents polítics que intervenen en una organització i que han d'aspirar a produir un comportament harmònic i fiable, o dit d'una manera diferent, seriós i responsable.

Etiquetes de comentaris: ,

Jo crec que a l'hora de valorar l'èxit d'una organització política cal mirar les coses pensant en el llarg termini. Per exemple, el fet que Esquerra ara mateix estigui a Govern fa que evidentment tingui més capacitat, a curt termini, per materialitzar els seus principis en polítiques públiques (un altre debat seria si ho està fent o no). Ara bé, caldria preguntar-se si paga la pena tenir quatre anys d'una certa influència institucional si hi ha una fortísima probabilitat que el producte de tot plegat sigui un retrocès electoral que farà que la influència política d'Esquerra torni a nivells inferiors als de 2003, tot condemnant-la a una dècada de travessa pel desert.

No dic que hagi necessàriament de ser així. Però si és així, i l'evolució electoral des de 2006 convida a pensar-ho, caldria replantejar-se sí, com deia Lenin, això no serà un pas endavant que precedeix dos endarrere.

Publica un comentari a l'entrada

About me

  • Em dic Daniel Mallén i Ruiz.
  • Sòc de Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental.
El meu perfil
Locations of visitors to this page